Έρευνα για τη διαχείριση ζητημάτων από την κυβέρνηση και πρόθεσης ψήφου